Brottmålsprocessens faser:
Brott – Polisanmälan – Förundersökning – Åtal – Rättegång – Dom

Du som har blivit utsatt för brott

Den som har blivit utsatt för brott kallas för målsäganden. Den som inte tidigare varit med i en rättegång kan uppleva det som obehagligt att möta den misstänkte i rättssalen. Därför kan man ibland har rätt att få ett målsägandebiträde, som hjälper en och står vid ens sida under hela processens gång. Målsägandebiträdet utses av tingsrätten och hjälper dig med kontakterna till polis, åklagare och domstol, samt för din skadeståndstalan. Målsägandebiträdet kan också utses genom att vi, på din begäran, ber domstolen om ett förordnande så att just vi kan föra din talan. Kostnanden för ett målsägandebiträde betalas alltid av staten.

Du som är misstänkt för brott

Den som är misstänkt för att ha begått eller varit delaktig i ett brott har rätt till en offentlig försvarare. Vi står då på din sida genom hela utredningen och processen genom att föra din talan i domstol och delta på alla förhör etc. Försvarsadvokatens roll är att ta tillvara på din rätt, stå vid din sida och vara dig lojal. Den offentlige försvararen utses av tingsrätten, men kan också utses genom att vi på din begäran ber domstolen om ett förordnande så att just vi kan föra din talan. Kostnaden för en offentlig försvarare betalas av staten om din inkomst inte är för hög. Efter att en dom har beslutats kan den överklagas till Hovrätten och slutligen Högsta domstolen.

Tvistemålsprocessens faser:
Tvist – Stämning – Muntlig förberedelseförhandling (med eventuell förlikning) – Huvudförhandling (med eventuell förlikning) – Dom

Tvistemål

När du hamnat i en tvist med en annan privatperson eller företag kallas det för tvistemål. Inom tvistemål ser reglerna annorlunda ut än för dem som rör brottmål. Det börjar med en kontakt med en jurist eller advokat som upprättar en stämningsansökan åt dig, eller svarar på en stämningsansökan som riktats mot dig. När som helst under processen kan man förlikas, förutom gällande vissa familjerättsliga frågor. Skulle förlikning inte ske går målet vidare till en domstolsprocess. Den inleds med en muntlig förberedelse, vilket är ett sammanträde i rätten där tvisten diskuteras rättsligt. Skulle förlikning ej ske går målet vidare till huvudförhandling, där all bevisning presenteras för domstolen. Därefter faller en dom som går att överklaga till hovrätten och därefter till Högsta domstolen.