Brottmål

Vi kan hjälpa dig med alla typer av brottmål, som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Vi åtar oss även ekobrottsmål. Alla dessa uppdrag innefattar att man tar tillvara på sin klients intressen under alla polisiära förfaranden samt den rättsliga processen i domstol. Alla dessa uppdrag är kostnadsfria för dig som klient då kostnaden betalas av staten, förutom i de fall den misstänkte tjänar en för hög inkomst.

Familjerätt

Inom en familj kan en mängd rättsliga problem uppstå av vilka vi kan hjälpa dig med allihop. Äktenskapsskillnad, boende & vårdnad av barn, umgänge med barn, bodelning, underhållsbidrag, testamente, arv och samboavtal är bara några av de problem man kan ställas inför. Dessa problem kan vara komplicerade och behov av ett ombud kan vara nödvändigt. Vi finns här för dig!

Häst- och Affärsjuridik

Hästköpet kan ibland bli problematiskt eftersom köpare och säljare har sett olika på hästens egenskaper. Dolda fel kan spela parterna ett spratt i efterhand. När tvisten är ett faktum har vi möjlighet att hjälpa till med en juridisk lösning och spetskompetens. Advokat Ulf Frisell har i många år själv ägt hästar och gör fortfarande det. Han har också varit verksam vid olika ridskolor. Detta gör att han både har den juridiska kunskapen men även kunskapen om själva hästen som behövs för att lösa de juridiska problemen.

Frisells Advokatbyrå har även kompetens inom det affärsjuridiska området och hjälper små och medelstora företag. Advokat Ulf Frisell har varit styrelsemedlem i olika medelstora företag i Skåne och har god kännedom om företagskultur.

Migration- och asylrätt

Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde vid ärenden som rör asyl och uppehållstillstånd. Vi kan även hjälpa dig med din ansökan om arbetstillstånd, uppehållstillstånd på grund av anknytning, medborgarskap samt hjälpa dig med övriga problem kopplade till migrationsområdet.

När du ansöker om asyl i Sverige, eller riskerar utvisning, har du i de flesta fall rätt till ett offentligt biträde. Du får själv välja vilket biträde du vill ha. Vårt uppdrag innefattar att tillvarata dina rättigheter och stötta dig i processen.

Socialrätt

Socialrätt är det rättsområde som bl.a. reglerar tvångsvård. Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde inom LVU (lagen om vård av unga), LVM (lagen om vård av missbrukare) samt LPT (lagen om psykiatrisk tvångsvård).

I dessa ärenden utses ett offentligt biträde. Du har själv rätt att välja vilket biträde du vill ha. Vårt uppdrag innefattar att tillvarata dina rättigheter och stötta dig i processen.