En specialiserad advokatbyrå

Frisells advokatbyrå bildades 1988. Vi är anslutna till Advokatsamfundet och följer de etiska riktlinjer som samfundet har beslutat. Idag är tre advokater och en biträdande jurister verksamma vid byrån, samt en paralegal och en sekreterare. Vår huvudsakliga verksamhet består av familjerätt, arvsrätt, brottmål, häst- och affärsjuridik, migrationsrätt och socialrätt. Genom den samlade erfarenheten och kompetensen på byrån har vi skapat en engagerad, specialiserad och kunnig personal som löser mångfacetterade och svårartade problem såväl som enkla frågeställningar.

Våra jurister

Ulf Frisell

ÄGARE & ADVOKAT

Ulf Frisell studerade juridik vid Lunds universitet och tog sin jur kand 1979 och gjorde sin tingstjänstgöring vid Möre och Ölands tingsrätt i Kalmar 1980-83. Därefter arbetade han vid åklagarmyndigheten i Malmö för att sen tjänstgöra hos advokat Leif Dahlkvist i Lund mellan åren 1983-87. Ulf Frisell blev medlem i Advokatsamfundet 1987 och öppnade Frisells advokatbyrå 1988.

Språk: svenska, engelska och danska

Inriktning: Brottmål (offentlig försvarare och målsägandebiträde), familjerätt samt internationell familj- och privaträtt, migrationsrätt, socialrätt  (LVU, LVM, LPT), affärsrätt och hästsportsjuridik.

Kontakt: ulf.frisell@frisellsadvokat.se

Frida Svensson

ADVOKAT

Frida Svensson studerade juridik och kriminologi vid Stockholms universitet och avlade sin jur kand 2012. Hon fick anställning på Frisells advokatbyrå i anslutning till sin examen. Hon har startat ett samarbete med kvinnojourer för att där bidra med sin kompetens och engagemang. Frida Svensson är specialiserad på våld i nära relationer och brott med hedersmotiv.

Medlem i advokatsamfundet sedan 2018.

Språk: svenska och engelska

Inriktning: brottmål (offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn), familjerätt, migrationsrätt och socialrätt (LVU, LVM, LPT).

Kontakt: frida.svensson@frisellsadvokat.se

Kajsa Mannberg

ADVOKAT

Kajsa Mannberg studerade juridik vid Lunds universitet och avlade sin juristexamen 2011. Hon har även en kandidatexamen i genusvetenskap. Kajsa Mannberg utförde tingstjänstgöring vid Malmö tingsrätt under åren 2012-2014, för att därefter arbeta som föredragande jurist vid Förvaltningsrätten i Malmö. Hon fick anställning på Frisells advokatbyrå år 2015.

Kajsa Mannberg blev medlem i Advokatsamfundet 2017.

Språk: svenska och engelska

Inriktning: brottmål (offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn), familjerätt, migrationsrätt och socialrätt (LVU, LVM, LPT).

Kontakt: kajsa.mannberg@frisellsadvokat.se

Malin Frisell

ADVOKAT

Malin Frisell studerade juridik vid Lunds universitet och avlade sin juristexamen 2015. Hon har även läst kriminologi vid Stockholms universitet. Malin Frisell har arbetat på Fastighetsinskrivningen, Lantmäteriet, under sin studietid. Malin Frisell utförde tingstjänstgöring vid Växjö tingsrätt.

Språk: svenska och engelska

Inriktning: brottmål (målsägandebiträde och särskild företrädare för barn), familjerätt, ekonomisk familjerätt (äktenskapsskillnad och bodelning) och migrationsrätt.

Kontakt: mf@frisellsadvokat.se

Nina Henriksson Prusky

PARALEGAL

Nina Henriksson Prusky är paralegal/juridisk assistent utbildad vid Nordic Business Institute i Malmö och har sedan sin examen arbetat på Frisells advokatbyrå. Hon arbetar med ekonomisk familjerätt där hon främst hanterar bouppteckningar. Hon ansvarar även för den löpande bokföringen på Frisells advokatbyrå. Önskar du hjälp med att ansöka om ersättning enligt Lag (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder kan du vända dig hit.

Språk: svenska och engelska

Kontakt: nina.henriksson@frisellsadvokat.se

Felicia Larsson

SEKRETERARE

Felicia Larsson är den första du möter när du ringer till vår advokatbyrå. Felicia är advokatbyråns sekreterare och anställd sedan 2017. Felicia hjälper dig med bland annat mötesbokningar, om- och avbokningar samt förmedling av kontakt till den du söker.

Språk: Svenska och engelska

Kontakt: info@frisellsadvokat.se

KONTAKTA OSS