Rättsskydd och rättshjälp hjälper dig ekonomiskt så att du har råd att driva din sak framåt. Rättsskydd ingår i hemförsäkringen och vissa andra försäkringar. Rättshjälp innebär att staten ersätter kostnaderna.

Rättsskydd

Rättsskydd ingår automatiskt i bland annat alla hemförsäkringar och har till ändamål att hjälpa till med att finansiera rättsliga tvister som rör ditt privatliv. Utformningen av rättsskyddsförsäkringen kan variera mellan försäkringsbolagen. Hur rättsskyddet i din försäkring är utformat framgår av ditt försäkringsbrev eller av försäkringsvillkoren. Vi hjälper dig med din ansökan till försäkringsbolaget och sköter kontakterna med det.

Rättshjälp

Under vissa förutsättningar kan du få rättshjälp av staten om tvisten inte omfattas av rättsskyddet i dina försäkringar. Rättshjälp får beviljas personer vars ekonomiska underlag inte överstiger 260 000 SEK. Även näringsidkare kan, om vissa särskilda skäl är uppfyllda, beviljas rättshjälp. Om du beviljas rättshjälp skall du betala en rättshjälpsavgift som bestäms med hänsyn till dina ekonomiska förhållanden. Rättshjälp kan inte beviljas i alla typer av rättsliga angelägenheter. Rättshjälp får exempelvis inte beviljas för förrättande av bouppteckning eller i inskrivningsärenden enligt jordabalken. Rörande vissa angelägenheter krävs vidare särskilda skäl för att rättshjälp skall kunna beviljas. Exempel på sådana angelägenheter är äktenskapsskillnad, underhåll till barn och sådana angelägenheter som skall behandlas utomlands.

För att rättshjälp skall beviljas skall du i normalfallet inleda med en timmes rådgivning. Du kan ansöka om rättshjälp i samband med rådgivning. Då hjälper vi dig att fylla i ansökan samt sköta kontakten med myndigheterna. Rättshjälp beviljas av Rättshjälpsmyndigheten eller av domstol.